Important: les vies publicades en aquest lloc web són escalades sense equipament fix. L'escalador és responsable del risc que assumeix en l'escalada d'aventura, de formar-se adequadament i d'adquirir les habilitats necessàries per practicar l'escalada tradicional amb seguretat. Advertim que la informació descrita en aquesta web és susceptible de contenir errades i en cap cas s'han de prendre decisions que puguin afectar a la seguretat cordada substituint la falta de coneixements per la informació descrita. Els autors de la web no es fan responsables de cap accident que es vulgui vincular amb els continguts que s'aporten.